Se alla

För att Nybro kommun ska fortsätta utvecklas inom företagande, kultur, turism samt boende behöver vi både en levande landsbygd och livfulla stadskärnor.

Här har vi skrivit om fem lokala frågor. Du kan läsa mer om Liberalernas politik i menyn.

SÄNK SKATTEN

Liberalerna i Nybro vill sänka skatten för att du vet bäst vad du vill göra med dina pengar. Nybro kommun bör lägga pengar på skola, förskola och omsorg snarare än campingplats, grävd sjö och kor i Svartbäcksmåla.

EN BRA SKOLA FÖR ALLA

En bra skola är grunden för att alla ska få så lika möjligheter som möjligt i livet. För att lösa skolsegregationen i Nybro vill vi lägga ner Fagerslättskolan och bygga en gemensam högstadieskola.

BEKÄMPA PSYKISK OHÄLSA

Psykisk ohälsa är ett stort och växande problem. För att åtgärda det vill Liberalerna i Nybro garantera tillgång på skolkuratorer, anställa ytterligare en skolpsykolog, införa psykiska hälsokontroller och informera om psykisk ohälsa i skolan.

LEVA LIVET – HELA LIVET

Äldre är rika på år och erfarenheter och bidrar på olika sätt, men i slutet av livet behöver de flesta hjälp. För att möta ett ökande behov inom äldreomsorgen vill vi bland annat skapa fler mötesplatser, öka valfriheten, använda mer ny teknik och göra omsorgen till en attraktivare arbetsplats.

SATSA PÅ CENTRUM

För att stärka Nybro centrum vill vi i Liberalerna bland annat sätta upp ett öppet och fritt WiFi, stöda nyanlända entreprenörer och införa ett näringsliv som kan förbättra kontakten mellan kommun och företagare.

BLI MEDLEM I LIBERALERNA IDAG

När du väljer att gå med i Liberalerna, gör du en viktig insats i kampen mot populism, nationalism och faktaförakt. Nu behövs de liberala idéerna mer än någonsin. Det är dags att ta ställning.

Swisha 50 kronor till 123 148 12 41. I meddelanderutan skriver du ”ny” följt av hela ditt personnummer och din e-postadress*. Du som redan är medlem i Liberalerna, kan tyvärr inte betala medlemsavgiften med Swish. Medlemskapet är bara tre klick bort.

Nyheter i Nybro

Liberalerna i Kalmar Läns län