Välkommen till Liberalerna i Nybro.

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Kalmar Län

Facebook

Liberalerna Nybro

Jag kandiderar till landstingsfullmäktige för Nybro, Emmaboda och Torsås. Din röst blir min hjärtefråga, oavsett om du är patient, medarbetare, anhörig, ung eller är årsrik.

* Att fast läkarkontakt med patientansvarig läkare i primärvården ska vara en rättighet och att det ska vara enkelt att lista sig på läkare/läkarteam. Det förbättrar kontinuiteten i vårdmöten och skapar en god relation mellan patient och läkare.

* Skapa möjlighet att få vardagssjukvård utförd på mindre orter i samverkan med kommunerna, genom att använda till exempel äldreboenden som mottagningsplats.

* Utvidga vårdvalet. I första hand för områden där köerna är särskilt långa, till exempel utprovning av hörapparater och gråstarrsoperationer, men det kan också omfatta den öppna specialiserade psykiatrin. Det ger bättre kvalitet, men stärker även patientens valmöjligheter.
Stimulera införande av äldremottagningar med mer tid avsatt för varje patient.

* Förbättra tillgängligheten till 1177 och skärpa målet till svar inom fem minuter i snitt. För att förbättra kvaliteten på rådgivningen ska ett videomöte enkelt kunna genomföras.
Använda delar av kostnaderna som nu läggs på hyrpersonal till satsningar på att förbättra anställningsvillkor för landstingets egna medarbetare.

* Ta fram en lönemodell som på ett bättre sätt värdesätter erfarenhet, ansvarstagande och kompetensutveckling hos den enskilde medarbetaren. Det ska finnas en trohetsbonus som belönar medarbetare med erfarenhet.

* Sist men inte minst vill jag öppna dörren för husdjur i äldrevården på vårdboenden främst för dementa där det visat sig ha bäst hälsoeffekter.

Läs mer

Onsdag 22 augusti 2018 00:00

Förtidsröstningen börjar

Ledande liberaler

Maria Linnér Maria Linnér
Ordförande Liberalerna i Nybro kommun
Mejla Maria
Ola Håkansson Ola Håkansson
Gruppledare | Ersättare Kommunstyrelsen | Ledamot Lärande- och kulturnämnden.
Mejla Ola
Anders Karlsson Anders Karlsson
Ledamot Energibolagen
Mejla Anders

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.